Corona

Betreft: annulatie wintercompetitie 2020/2021  

De huidige coronamaatregelen verbieden competitiesport al zeker tot 15 januari 2021 waardoor tot dan een verderzetting van onze wintercompetitie niet aan de orde is. Bovendien is een eventuele versoepeling van de maatregelen afhankelijk van de epidemiologische situatie, die momenteel allesbehalve gunstig evolueert. De voorzichtige planning voor de heropstart van de amateursport vanaf midden januari die door de Vlaamse Sport Federatie in samenwerking met minister van Sport, Ben Weyts, en virologen werd aangekondigd, zal in verschillende fases verlopen en zich in eerste instantie focussen op het outdoor sporten. Het is dus nog maar de vraag wanneer er enigszins sprake zal zijn van een heropstart van het indoor sporten.
Het mag duidelijk zijn dat we momenteel geconfronteerd worden met een uitzichtloze situatie voor een eventuele heropstart van onze wintercompetitie binnen afzienbare tijd.
Wegens gebrek aan perspectief voor een volwaardige opstart van het alternatieve competitieformat heeft het Bestuursorgaan van de PFV op woensdag 16 december dan ook unaniem besloten om over te gaan tot een algemene afgelasting van de wintercompetitie 2020/2021.
Vanuit de PFV volgen we de situatie uiteraard op de voet. Eventuele versoepelingen zullen getoetst worden aan onze specifieke sportsituatie waarna er binnen het Bestuursorgaan zal bekeken worden of er op provinciaal niveau al dan niet activiteiten of een alternatieve competitie aan onze leden kan aangeboden worden.
Ondertussen blijven we alle Petanque liefhebbers op het hart drukken om alle maatregelen maximaal te blijven respecteren. De maatregelen zijn streng en wegen zwaar op ons ‘sporthart’, maar enkel wanneer we deze met z’n allen verstandig opvolgen, dragen we bij in de strijd tegen het virus.

Draag zorg voor jezelf en elkaar! Hou het gezond! Het voltallig PFV-bestuur

Het bestuur van Ponderosa Petanque club en De Meere heeft  besloten

Nu de coronacijfers alweer de hoogte inschieten hebben we beslist om de club tot nader order te sluiten. We hopen zo vlug mogelijk terug te kunnen openen., we houden jullie op de hoogte.
Blijf gezond en hopelijk tot vlug.

Het bestuur
PC De Meere
PC Ponderosa

Via deze site zullen wij jullie op de hoogte houden

zie volgende linken

Pfv exit strategie                                  richtlijnen van de PFV                             Besmetting voorkomen