Ponderosa door de jaren heen

Toen, op 23 november 63, in Mariaburg ( Brasschaat ) een ruiterclub werd opgericht, zal wijlen Pierre Saenen waarschijnlijk niet beseft hebben dat dit zou leiden tot de club die nu reeds meer dan 40 jaar bestaat …..

In die tijd, met op TV de reeks van BONANZA, was het niet zo moeilijk een gepaste naam voor een ruitervereniging te vinden.

De nieuwe club werd ingeschreven als ” PONDEROSA RIDING CLUB “

Deze club, met als doel de PAARDENSPORT te democratiseren, had haar zetel in het café LIEFKENSHOEK, uitgebaat door Pierre SAENEN, tevens eerste voorzitter van de pas opgerichte club.

In 1969 komt WALTER DANSAERT terug uit vakantie in de PROVENCE. Daar had hij PETANQUE ontdekt, vertelt hierover in de PAARDENCLUB en…men vond Petanque zeer geschikt om de leden, die niet of weinig aan de ruitersport deelnamen, bezig te houden.

Bijkomend voordeel voor de uitbater van het café: tijdens de petanque kan men een pint drinken, op een paard tijdens een jumping is dat al veel moeilijker.

Men besluit een onderafdeling PETANQUE op te richten met een eigen bestuur.

Ponderosa Petanque Club werd opgericht op 08/06/1970 onder het voorzitterschap van Pierre Saenen welke toen ook voorzitter was van de Ponderosa Ridingclub mede oprichters waren Roger Vereecken , Emmy Mertens en Walter Dansaert . Het dagelijks bestuur van de riding club werd ontbonden op 06/12/81 . Enkel de petanque afdeling bleef over .

Op 16 augustus 1970 worden de petanquebanen ingehuldigd. De belangstelling voor de PETANQUE groeide en de PONDEROSA PETANQUECLUB wordt gesticht.

Op 19 januari 1971 sluit de club, met zijn 20 leden, aan bij het AVVV.

In 1973 worden omwille van URBANISATIEWERKEN door de gemeente BRASSCHAAT, de stallen en de ruiterpiste van PONDEROSA RIDINGCLUB onteigend en afgebroken.

Om de club te behouden wordt alles op de PETANQUE gezet. Er worden twee banen bijgelegd en een nieuw bestuur wordt geïnstalleerd. 

PONDEROSA RIDINGCLUB rijdt geen paard meer, speelt nog enkel petanque.

De club groeit, en in 1975 verhuist ze naar het ” WILGENHOF ” aan de Kapelse steenweg te EKEREN De naam van PONDEROSA RIDINGCLUB wordt PONDEROSA PETANQUECLUB.

Hier hebben wij even geluk. Het AVVV besluit, met de goede ingefluisterde raad van ROGER VEREECKEN, onze sportleider, een overdekte petanquehal te bouwen…op het WILGENHOF, onze thuisbasis.

Tot nu hadden wij altijd buiten moeten spelen. In regen, wind en sneeuw, steeds werd er een matchke gespeeld.

Maar nu, met de overdekte pistes waren er geen beperkingen meer, de activiteiten breidden uit, zelfs een eerste wintertornooi wordt ingericht.

De jeugdjaren van de club werden dus duidelijk doorgebracht onder de vleugels van het AVVV.

In 1976 maken wij kennis met de LIGA. Dank zij onze vriend RIK DEVRIENDT, wordt een vriendenwedstrijd gespeeld tegen een LIGA club.

In 1977 telt de club al een 40 tal leden en sluit onder druk van ROGER VEREECKEN en JO MERTENS aan bij de VLPS.

Onder impuls van de voorzitter Staf De Kegel komt er een clubblad dat maandelijks zal verschijnen onder de redactie van Roger Vereecken. PONDERAMA wordt geboren.

Wij boeren goed op het WILGENHOF, Ponderosa speelt mee in de competitie VLPS zone Oost Vlaanderen en wordt kampioen in 4de afdeling.

In 1978 doen wij het zo goed dat onze herenploeg zich plaatst voor de nationale schiftingsdag interclubbeker van België!

Een triplet van PPC wint het indoor kampioenschap in 2de afdeling. ( Jos Mariën, Staf Geboers, Maurits Van Grasdorff )

Na een drietal jaren verblijf op het WILGENHOF beseft men dat de club hier niet tot ontplooiing kan komen.

Pierre Saenen spreekt zijn relaties aan en met de steun van schepenen MARCEL COLLA en JOHN MANGELSCHOTS, speelt hij het klaar om van de gemeente Deurne een perceel grond in concessie te krijgen aan de BOTERLAARBAAN, waar nu ons clublokaal staat.

De ruwbouw wordt door een aannemer, de totale binnen afwerking door de leden uitgevoerd en op 26 mei 1979 wordt het lokaal ingehuldigd Met 4 binnenbanen en een bar konden wij van start gaan.

Ondertussen verscheen ons clubblad met de regelmaat van een klok, het was een zeer nuttig informatiemiddel naar de leden toe, het smeedde een band tussen de leden, men was op de hoogte van wat er in de club gebeurde.

PONDEROSA had al veel titels en kampioenschappen gewonnen, de meesten echter in het AVVV.

In 1980 gebeurt het, onze dames worden in de VLPS kampioen van VLAANDEREN BESTE TRIPLET, een van die dames is hier trouwens nog aanwezig, ANGELINA!

In de competitie 1979/1980 behalen we in tweede afdeling een eerst en tweede plaats. PONDEROSA promoveerde naar de eerste en tevens hoogste afdeling Oost Vlaanderen.

In de indoor zorgt een DAMESTRIPLET van PONDEROSA voor een primeur, zij spelen de finale. De eerste maal in de annalen van het indoor kampioenschap dat een DAMESPLOEG zo ver doorstoot ( JET, EMY, ANGELINA ).

In de eerste afdeling wint weer een heren triplet van PONDEROSA de indoor ( Antoine ARNAL, Leo BUDTS, Maurits Van GRASDORFF )

De verhuis naar de BOTERLAAR SPORTVELDEN legt de club dus geen WINDEIEREN, het leden aantal stijgt op drie jaar van 42 naar 107, de voorspelling van Pierre SAENEN ” dat we hier veel leden zouden bijmaken ” is uitgekomen.

De club heeft in deze jaren een sterke ploeg en geniet het respect van alle clubs in de VLPS. Wij zijn een te duchten tegenstander geworden en op de tornooien is PONDEROSA steeds goed vertegenwoordigd.

In 1981 hebben wij, door bemiddeling van FRANCISCO ODENA onze eerste ontmoeting met FLEMAL, een WAALSE club waarmede we verbroederen, een jaarlijkse ontmoeting die zeer lang een traditie was.

Datzelfde jaar wordt het dagelijkse bestuur afgeschaft, er blijft nog enkel de RAAD VAN BEHEER.

Pierre SAENEN blijft voorzitter, er komen bestuursleden bij.

De club telt veel leden, is groot geworden, maar… het begint te rommelen, een aantal leden en bestuursleden nemen ontslag, verlaten zelfs de club.

In 1982 verlaat PONDEROSA het AVVV en legt zich nog enkel toe op de LIGA.

In deze periode heeft de club het moeilijk. Nochtans luidt het het begin in van de verdere doorbraak van PONDEROSA.

Dankzij L. Van ECKE en het nieuwe bestuur blijft de club bestaan en bouwt verder uit.

In juni 1983 wordt de nieuwe hall ingehuldigd met een groots feest waarop vele prominenten aanwezig zijn.

Ook de PIB gaat weer naar Ponderosa.

In 1984 wordt de zone Antwerpen autonoom, met een eigen winterkompetitie. Ponderosa start in de hoogste afdeling.

De PIB wordt gewonnen…. nu door onze dames.

In 1986 neemt de club de grootste uitdaging aan welke in de PETANQUEWERELD mogelijk is Zij richt het BKBT in.

Door de degelijk verzorgde inrichting krijgt PONDEROSA veel lof van alle deelnemers en het hoofdbestuur van de BELGISCHE PETANQUE FEDERATIE.

Onze jeugd wint 3 jaar achter elkaar het PKI.( 84/85/86 Miguel)

In 1987 hebben wij onze eerste ontmoeting met de vrienden uit NEDERLAND ” PLOP UDEN “, een feest voor allen die hier aan deelnemen.

Wij rijven weer de PIB binnen en het PKBGD.

In 1992 spelen wij mee in het LIGAKAMPIOENSCHAP en halen een vierde plaats. Liga Kampioen Individueel maar nu bij de SENIOREN is weer voor ons. ( Miguel )

Het seizoen 1992/1993 is ons gunstig gezind. Wij winnen de PIB, spelen kampioen van Antwerpen en stoten door tot de FINALEDAG van de BIB.

Ook wint een gemengd doublet zowel de LIGA als de PROVINCIALE beker ( ISI, ROBERT ).

1995 PONDEROSA viert haar 25 jaar bestaan en krijgt als geschenk een eerste BELGISCH KAMPIOEN bij de VETERANEN (Jos Marien).

Die jaren had Ponderosa een zeer dynamisch bestuur. Er waren zeer veel clubactiviteiten, wij hadden een troubadour onder ons en een bestuur dat lef had.

Het clubblad werd terug tot leven geblazen en op de stat. vergadering in 1996 werden aan de leden de plannen voor een nieuw clublokaal voorgelegd.

Met een groot enthousiasme waren de leden voor deze plannen te vinden en toen zij vernamen dat de club onvoldoende geld in kas had, om deze plannen te verwezenlijken, konden we op het einde van de vergadering rekenen op een lening bij de leden van 1.300.000 fr. ( obligaties van de club, na 3 jaar werd alles terugbetaald)

In mei 1997 werd aan de verbouwing begonnen. Met de hulp van zeer veel leden deden wij zelf de binnen afwerking en tegen september, voor het begin van de wintercompetitie kon het vernieuwde lokaal ingehuldigd worden. Spijtig dat ditzelfde jaar het clubblad niet meer verscheen en door gebrek aan medewerkers het nooit meer verschenen is.

In 1998 konden we onze tweede Belgische kampioen vieren, nu bij de veteranen dames, met ANGELINA ODENA.

In 1998 werden het triplet Kaak Christine, Rousselle Jeannine en Bonroy Annie kampioen zowel voor het provinciaal kampioenschap beste triplet als voor het Liga-kampioenschap beste triplet.

Hiervoor werden zij geselecteerd voor de NORTH SEA Trophee in Engeland.

Zij werden door Ponderosa in de bloemetjes gezet.

De periode 1997 tot 2004 is de meest succesvolle uit het rijk gevulde leven van onze 35 jarige. De club heeft terug een aantal jeugdige spelers onder haar leden, een ledenaantal dat op zijn top 215 eenheden telt.

Deze jeugdspelers zijn zeer dynamisch en richten een aantal nieuwe activiteiten in ( fancy fair, quiz).

Ook de resultaten van de club liegen er niet om. Wij behalen talrijke titels o.a 10 jaar na elkaar kampioen bij de veteranen.

In 2002/2003 haalt Ponderosa alle provinciale titels binnen met daarbij de provinciale en liga interclubbeker bij de veteranen en senioren, zowel bij de dames als bij de heren.

Onze veteranen blijven het goed doen en winnen 3 jaar na elkaar de Liga Interclubbeker

In 2005 wordt het 35 jarig bestaan gevierd.

Verder hebben we toch enkele goede uitslagen geboekt.

29/03/2005 Een 2deplaats 2 heren en een dame Ludo – Roland en Jeannie

29/04/2005 PIB dames een 3de plaats.

8/05/2005 PIB Veteranen Heren kampioen.

11/05/2005 VIB Veteranen Heren Kampioen.

Onze club zit in een dalletje. Onze Liga ploeg is gedegradeerd van 1ste naar tweede afdeling en we zakken verder naar ERE.

IN 2006

2/07/’06 KAVVV een 1Ste plaats in triplet: Jacques-Fernand en Jeannine.

5/09/’06 een 2de plaats 50+: Jeannine-Jef en Rita.

9/09/’06 een 1ste plaats B.K.G.D.: Ludo en Jeannine

In 2007

28/02/2007 Kampioen Indoor Veteranen

1/07/2007 een 1ste plaats KAVVV tripletten: Fernand-Jeannine en Rita.

In 2008

Kampioen Ere Afdeling veteranen + 1ste afdeling vet.

15/03/2008 Breda ontmoeting met Ponderosa.

28/03/2008. Een 2de plaats 50+ triplet. Jacques-Fernand en Francois.

7/05/’08 P.I.B. Vet Dames 3de Plaats.

11/05/2008 V.I.B. Dames een 3de plaats.

17/08/2008 P.K.B.G.D. Kampioen: Pascual Andres en Rousselle Jeannine.

20/09/2008 Ontmoeting met t’Lover op Ponderosa.

In 2008 geraken we terug in 2de Liga. Een proficiat voor onze spelers, alhoewel het niet gemakkelijk is gegaan.

26/10/2008 Haloween op Ponderosa.

 In 2009.

10/03/2009 Indoor Ere Veteranen Kampioen: Fernand en Jan.

9/08/2009 P.K.B.G.D. Kampioen: Pascual Andres en Rousselle Jeannine.

2009 was een moeilijk en woelig jaar zowel voor de leden als bestuur.

31/12/2009 Er wordt oudejaarsavond gevierd na een onderbreking van enkele jaren.

In 2010.

Indoor Ere A veteranen kampioen: Fernand en Jan.

5/05/2010 P.I.B. veteranen Heren kampioen.

19/06/2010 Zomer tornooi in triplet op Ponderosa.

14/07/2010 Ontmoeting op Ponderosa met het ‘tVeen.

8/08/2010 Club kampioenschap Ponderosa: Kampioen bij de heren: Pascal Bourgeois en bij de dames: Rousselle Jeannine.

18/08/2010 Ponderosa naar ‘t Veen gaan spelen.

Voor Ponderosa 29 gewonnen matchen.

Voor ‘tVeen 12 gewonnen matchen

Finale gewonnen door Ponderosa: Andres P.-André E. en Maria B.

Toen Maurits Van Grasdorff stopte als voorzitter van Ponderosa in 2005, hebben we verschillende wissels gekend, dat komt niet ten goede van de club.

Ontslag als bestuurslid, Bogaerts Hugo, Vervoort Joeri, Smulders Luc, Vermeulen Francis en Claes Robert een jaar tussen uit, maar teruggekomen.

In 2011 stopt onze barverantwoordelijke Verbraak André.

Beste vrienden tot daar de geschiedenis van onze vereniging. Ik ben zeker niet volledig geweest. Ik hoop echter dat je nu iets meer vertrouwd bent met, en iets meer weet wat PONDEROSA P.C. betekent.

Ik wil dan ook allen danken die in het verleden en in de toekomst werken voor onze club… ZIJ IS HET WAARD!

Maurits Van Grasdorff, Ere voorzitter.

 

Hieronder een Overzicht van het dagelijkse bestuur door de jaren

 

<

DATUM VOORZITTER SECRETARIS PENNINGMEESTER
06/12/81 P.SAENEN R. Vereecken M. Tuerlinckx
/09/82 L. VAN ECKE M. Tuerlinckx Rousselle Jeannine
/09/83 L. VAN ECKE D. Van Riet Rousselle Jeannine
19/02/84 L. VAN ECKE D. Van Riet Rousselle Jeannine
/85 L. VAN ECKE D. Van Riet Rousselle Jeannine
13/01/86 L. VAN ECKE Y. Reymen Rousselle Jeannine
17/09/86 L. VAN ECKE H. Bogaerts Rousselle Jeannine
07/10/87 P. VERSCHRAEGEN H. Bogaerts Rousselle Jeannine
01/06/88 P. VERSCHRAEGEN H. Bogaerts Rousselle Jeannine
04/09/88 P. VERSCHRAEGEN H. Bogaerts Rousselle Jeannine
09/01/89 M. VAN GRASDORFF H. Bogaerts Rousselle Jeannine
02/11/89 M. VAN GRASDORFF H. Bogaerts Rousselle Jeannine
30/09/90 M. VAN GRASDORFF H. Bogaerts Rousselle Jeannine
15/09/91 M. VAN GRASDORFF H. Bogaerts Rousselle Jeannine
/92 M. VAN GRASDORFF H. Bogaerts Rousselle Jeannine
05/08/93 M. VAN GRA8DORFF H. Bogaerts Rousselle Jeannine
20/09/93 M. VAN GRASDORFF H. Bogaerts L. Camberlin
27/10/94 M. VAN GRASDORFF H. Bogaerts L. Camberlin
16/01/95 M. VAN GRAMORFF H. Bogaerts L. Camberlin
01/05/96 M. VAN GRAMORFF H. Bogaerts L. Camberlin
05/09/97 M. VAN GRASDORFF R. Claes L. Camberlin
04/05/98 M. VAN GRASDORFF R. Claes L. Camberlin
15/11/99 M. VAN GRASDORFF R. Claes L. Camberlin
20/11/99 H. BOGAERTS (a.i.) R. Claes L. Camberlin
22/04/00 M VAN GRASDORFF R. Claes J. Verguts
19/04/01 M. VAN GRASDORFF R. Claes J. Verguts
18/04/02 M. VAN GRASDORFF R. Claes J. Verguts
18/04/03 M. VAN GRASDORFF R. Claes L. Smulders
02/04/04 M VAN GRASDORFF R. Claes L. Smulders
29/04/05 H. BOGAERTS a.i. R. Claes J. Van den broeck
29/04/06 H. BOGAERTS R. Claes J. Van den broeck
28/04/07 H BOGAERT J. Vervoort J. Van den broeck
19/04/08 J. Vervoort R. Claes J. Van den broeck
18/04/09 R. CLAES R. Claes J. Van den broeck
16/04/10 R. CLAES R. Claes J. Van den broeck
15/04/11 R.CLAES R. Claes J. Van den broeck
13/04/12 R.CLAES R. Claes J. Van den broeck
13/04/13 R.CLAES R. Claes J. Van den broeck
29/10/13 Rousselle Jeannine a.i. Van Gaver Irene J. Van den broeck
27/04/2014 Rousselle Jeannine Van Gaver Irene J. Van den broeck
26/04/2015 Rousselle Jeannine Van Gaver Irene J. Van den broeck
21/09/2016 Rousselle Jeannine Van Gaver Irene  ⴕ (rip) J. Van den broeck
23/04/2017 Rousselle Jeannine Rousselle  + Julien Vdb. J. Van den broeck
07/04/2019 De keyser Maria Claes  Robert J. Van den broeck