Waarom sponsoren?

Waarom sponsoren?

De fundamenten van Ponderosa bestaan uit een grote groep enthousiaste vrijwilligers, die de alledaagse werking van de club garanderen. Echter, om een kwalitatief clubbeleid te kunnen voeren, zowel op sportief als socio-cultureel vlak, zijn ook financiële middelen onontbeerlijk. Daarom biedt Ponderosa de mogelijkheid om via sponsoring de club als uithangbord te gebruiken voor adverteerders, bedrijven en ondernemers. Sponsoring geeft de unieke kans zich te profileren als firma in de Petanque sportwereld en geniet van grote zichtbaarheid in de provincie Antwerpen. Bovendien stimuleert een sponsor het sportieve en sociale leven.

Mogelijkheden

Ponderosa biedt op allerlei manieren de kans om de naambekendheid van de sponsor te vergroten. Sponsoren kan op verschillende manieren. Reclamepanelen langs de speelvelden bij wedstrijden, reclamepanelen in de kantine, uw logo en reclame op de webstek van de club, als kledingsponsor en nog talrijk andere mogelijkheden. Individueel aangepaste of alternatieve sponsorformules behoren ook tot de mogelijkheden. Wij staan garant voor een aanpak op maat van de sponsor waarbij een evenwaardig partnership ontstaat.